TOP

CÔNG TY TNHH BAO BÌ THỊNH THÀNH ĐẠT

Địa chỉ: Thửa Đất Số 63, Tờ Bản Đồ Số 10, Khu Phố Khánh Lộc, Phường Tân Phước Khánh, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Tel: (0274) 3653675, 3653725, 3612925 - Fax: (0274) 3653674

Website: http://baobithinhthanhdat.ticc.vn

Email: thanhdat@shengchengda.com